icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Brailledreef Utrecht

Pipelines & Industry legt zinkertracé voor warmtenet aan

Momenteel wordt er druk gewerkt op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Utrecht Overvecht. Van Hattum en Blankevoort bouwt daar voor Eneco de grootste warmtepomp van Nederland. Met behulp van aquathermie gaat Eneco warmte winnen uit het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Met de warmtepomp wordt dit water uiteindelijk op de gewenste temperatuur gebracht voor het warmtenet.

Aanleg leidingtracé inclusief zinkerpakket

Visser & Smit Hanab Pipelines & Industry legt het leidingwerk aan van de installatie. Het leidingtracé van de 2 DN600/800 distributieleidingen is ca. 600m lang en begint op het rwzi-terrein van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waar de leidingen tot in het nieuw te bouwen warmtepompgebouw van Eneco aangelegd moeten worden.

Een onderdeel van het leidingtracé is het samenstellen en aanleggen van een zinkerpakket in de watergang parallel aan de Brailledreef in Utrecht. Door deze zogenaamde zinker, een leidingstraat die ondergronds een watergang kruist – worden straks meerdere leidingen voor het warmtenet aangelegd.

 

Zinker samenstellen en afdalen

Halverwege december 2022 is de zinker op haar positie gebracht op basis van het uitvoeringsontwerp van onze eigen Engineering afdeling. Als eerste is het zinkerpakket op het droge, naast de watergang samengesteld.. Gelijktijdig was een tijdelijke damwandkuip aangebracht; waarna deze kuip op de juiste diepte ontgraven werd om de zinker te positioneren.

Het in laten dalen van het zinkerpakket is m.b.v. een 450 tons telekraan uitgevoerd.. Nadat het zinkerpakket afgezonken en aangevuld was in de tijdelijke damwandkuip, zijn de damwandplanken weer weggetrokken. Deze hele operatie is na intensieve voorbereidingen en berekeningen, veilig en succesvol uitgevoerd!

 

Duurzame ambities

In januari 2023 wordt de zinker aangesloten op het HWC Eneco gebouw en gaat ons team met Pascal Clarijs en Stefan Stuk het leidingwerk richting RWZI verder aanleggen. Eneco wil in 2040 volledig gebruik maken van duurzame bronnen voor het warmtenet en met deze aquathermie-installatie zet zij wederom een stap in het realiseren van deze ambitie. V&SH Pipelines & Industry onderschrijft deze ambities en werkt hieraan graag mee.