icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Berkenwoude

Spectaculaire reparatie Bergambachtleiding met duikers

Dunea heeft midden vijftiger jaren de grootste transportleiding BAL-1 (eerste Bergambachtleiding) voor water aangelegd. Deze betonnen leiding DN1400 loopt vanaf de inlaat van Bergambacht naar productielocatie Scheveningen. Middels deze leiding worden de infiltratieplassen gevuld met zgn. ruwwater, dat wil zeggen voorgezuiverd water uit de rivieren de afgedamde Maas en de Lek. Van dit ruwwater wordt uiteindelijk drinkwater geproduceerd dat bestemd is voor ruim 17 gemeenten in Zuid Holland. Visser & Smit Hanab was destijds betrokken bij de aanleg van deze leiding en is nu gevraagd een complexe reparatie uit te voeren met behulp van duikers.

Lekkage ontdekt in de polder

Een aantal maanden geleden ontdekte een boer tijdens het maaien van zijn land een natte plek in het weiland bij de landscheiding nabij poldergebied Het Beijersche. Na onderzoek bleek dit een lekkage te zijn in de BAL-1 leiding. Deze lekkage was aanzienlijk maar Dunea kon de leiding niet direct uit bedrijf nemen omdat dit uiteindelijk problemen kan veroorzaken met de waterlevering aan de klanten. Het bleek niet mogelijk om de leiding van buitenaf, zonder onderbreking, door de eigen dienst van Dunea te laten herstellen. Gelet op de aanleg van deze leiding en de risico's die uitwendig repareren met zich meebrengt, is besloten om de reparatie niet zelf uit te voeren. Om de lekkage te verminderen heeft Dunea een tijdelijk herstel uitgevoerd. Aansluitend heeft V&SH een plan uitgewerkt om tijdens de geplande innamestop de lekkages te repareren.

Aanpak berekend door onze ervaren engineers

De BAL-1 leiding bestaat ter plaatse uit betonnen mof-spie buizen met een lengte van ca. 5 meter. In de tachtiger jaren is hier al eerder een reparatie uitgevoerd. Een aantal verbindingen bij dit reparatiestuk is nu ‘open’ gaan staan als gevolg van een verzakking, wat heeft geleid tot de lekkage.
Er zijn een aantal opties bekeken door het Technisch Bureau van V&SH waarbij zowel technische haalbaarheid, uitvoeringstijd als veiligheid tijdens de werkzaamheden zijn beschouwd. Opties waren onder andere de reparatie door duikers via het bestaand mangat DN600 of door een nieuw te maken mangat DN800 waarbij in de leiding RVS reparatie schalen worden aangebracht. Andere opties waren ondermeer het plaatsen van een zogenaamde ketel, waarbij binnen een stalen bekisting beton om de reparaties wordt gestort.

Gekozen voor duikers

Uit de diverse opties is ervoor gekozen om duikers inwendige RVS reparatie schalen aan te laten brengen, via het bestaand mangat. Dunea heeft positieve ervaring met deze beugels en V&SH heeft deze al op meer locaties voor Dunea aangebracht.
Er is vooraf uitvoerig gesproken met een duikbedrijf, dat de juiste werkwijze heeft om op deze locatie veilig via een DN600 mangat de leiding in te gaan. De beperkte diepte van het mangat onder het maaiveld was hiervoor doorslaggevend.
De reparatie kon uiteindelijk zonder bijzondere risico’s worden uitgevoerd mits de leiding goed belucht kon worden, zodat er geen “hangend water” kon ontstaan. Als het beluchten op de juiste plaats niet mogelijk was, zou veilige toegang door duikers niet mogelijk zijn ongeacht de afmetingen van het mangat.

Locatie alleen bereikbaar via het water

De lekkage bevindt zich midden in de polder op ca.700 meter vanaf de dichtstbijzijnde openbare weg. Omdat het perceel zeer drassig is, moest al het benodigde materieel via het water aangevoerd worden om het weiland niet kapot te rijden wat minder overlast geeft voor de langeigenaren. Langs de provinciale weg N207 is een tijdelijke opstapplaats gemaakt. Vanaf deze locatie is al het materieel met een ponton naar de lekkage getransporteerd. Er is hiervoor een vergunning bij de provincie aangevraagd en langs de provinciale weg zijn tijdelijke verkeersmaatregelen geplaatst.

Volstrekt veilige werkput en situatie in de leiding

Als eerste is een veilige werkput gemaakt rondom het bestaande mangat. De toegang tot het mangat voor de duikers moet uiteraard 100% veilig zijn. Er mag geen gevaar zijn wanneer de duikers in de leiding hun werk uitvoeren. Dunea heeft een draaiboek samengesteld om de leiding uit bedrijf te nemen.  

In week 46 is de leiding compleet buiten bedrijf genomen door Dunea. Alle gesloten afsluiters, openstaande ontluchtingen en uitgeschakelde pompen zijn met sloten beveiligd, zodat elke oorzaak van plotselinge stroming in de leiding is uitgesloten. Dit is door onze uitvoerder gecontroleerd voordat de duikers in de leiding toegelaten werden. De leiding is tijdens de reparatie gevuld gebleven met ruwwater wat de periode van buitendienststelling voor Dunea sterk verkort t.o.v. andere opties.

Duikers dalen af

Op maandag is het deksel van het mangat verwijderd. Als eerste is middels een camera de leiding geïnspecteerd. Uit de camera beelden bleek dat de leiding inderdaad lek was, en ook dat de lekkages met beugels te repareren waren. Vanaf woensdag is de reparatie uitgevoerd door de duikers. De duikers zijn tot 30 meter vanaf het mangat in de leiding geweest om reparaties uit te voeren. Er zijn 3-delige RVS-beugels aangebracht met een rubberslab over de lekkende mof/spie-verbindingen. Op vrijdagmiddag waren de RVS-beugels aangebracht. De leiding is na afloop weer op druk gebracht en de zorgvuldige afdichting van het mangat gecontroleerd. Nadat het mangat is gecoat, hebben we de werkput aangevuld en het weiland afgewerkt. Al het materieel is weer afgevoerd met het ponton. De betonnen leiding is tot tevredenheid van Dunea hersteld. 

Dit is een voorbeeld van een knap staaltje engineering gecombineerd met vakmanschap en lef: Trots op onze engineers, het team van V&SH Pipelines & Industry van Raymond Wessel, Pascal Clarijs en Stefan Suk. Petje af voor de duikers van Maksor Diving!