icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Hoofdweg Rotterdam

Hoge Druk afsluiter op gasleiding door Distributie

Rijkswaterstaat heeft plannen in de komende jaren de A16 te verbreden. Er worden op dit moment al voorbereidingen getroffen om deze verbreding te realiseren. Hierbij zullen een aantal assets van Stedin verlegd moeten worden. Voordat de verlegging plaatsvind, wil Stedin al wat voorbereidingen treffen voor het HD (Hoge Druk) leidingwerk en voor het stookseizoen begint, alvast een HD afsluiter plaatsen. Deze afsluiter kan later gebruikt worden om een gestuurde boring op aan te sluiten.

Veilig voor het verkeer en voor ons

Visser & Smit Hanab heeft de opdracht gekregen van Stedin om de afsluiter aan de zijde van het Bastion hotel op de Hoofdweg  te plaatsen. Daar de Hoge Druk leiding in het bestaande fietspad ligt is er een fietsomleiding ingesteld, veilig voor de fietsers en zo kunnen wij ook veilig onze werkzaamheden uitvoeren. Voor de aanvang van de graafwerkzaamheden is het asfalt van het fietspad en een gedeelte van het trottoir verwijderd. Omdat het werkgat uit verschillende grondlagen bestond is de uitgekomen grond tevens op dezelfde wijze ontgraven en apart opgeslagen

Complexe werkput

Om te zorgen dat er droog wordt gewerkt is een drain ingegraven in combinatie met drainzand en aangesloten op de bemalingspomp. Gezien de beperkte werkruimte is ervoor gekozen om sleufbekisting toe te passen. Tijdens het ontgraven is gebleken dat de aanwezige middenspanningskabel uitgeschakeld moet worden tijdens de duur van de werkzaamheden Deze kabel is ter extra bescherming voorzien van een mantelbuis en bedekt met een laag schoon zand.

De te plaatsen afsluiter is aan beide zijden voorzien van 2 meter nieuwe stalen buis. Voor het inbouwen van de afsluiter is de diameter van de bestaande buis gecontroleerd gezien het een oudere buis betrof mocht er een verschil in de diameter aanwezig zijn dan waren er verloopringen op de nieuwe buis gelast om dit verschil op te heffen.

Gasblazen

Als voorbereiding op de werkzaamheden is door Stedin de bestaande buis leeg verkocht d.w.z. het aanwezige gas is zo ver als mogelijk het gasnet in gegaan om zo te voorkomen dat er gas afgeblazen moest worden. Zeker gezien de huidige gasprijzen was dit een voordeel en dit is gelukt.

Nadat de gasbuis gasloos werd opgeleverd door Stedin zijn er hulpstukken op de bestaande buis gelast om d.mv. gasblazen een borg in te bouwen om plotselinge gasuitstroom te voorkomen en om stikstof in het gedeelte buis aan te brengen om daarmee het nog aanwezige gasmengsel te verdrijven. Vervolgens is de lengte van het in te bouwen T-stuk, dat prefab door ons gemaakt is, op de buis gezet. Daarna is de buis verbroken en het nieuwe gedeelte met de afsluiter is er vervolgens tussen gelast.

Werk getest, doorgemeten en goedgekeurd!

Na de laswerkzaamheden zijn de lassen gecontroleerd en voorzien van een coating zodat Stedin de gasbuis weer in bedrijf kon nemen. De werkzaamheden zijn tot tevredenheid van de opdrachtgever Stedin uitgevoerd, een stukje vakwerk van ons V&SH Distributie team. We zijn trots op onze ploeg die gezamenlijk deze werkzaamheden op een rustige, vakkundige wijze heeft uitgevoerd;

  • Edwin Nobels, Uitvoerder A 
  • Jan Henk van der Meij, fitter
  • A Stolwijk, kraanmachinist
  • M. Kucuksu, Vop -g Assistent
  • Rick Olierook en Bas Kester, lassers