icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Hoofdweg Rotterdam

Distributie werkt aan elektra, water en gas

In Rotterdam werken meerdere teams aan heel diverse disciplines. Rijkswaterstaat is bezig met de aanleg van een nieuwe weg tussen de A13 en A16 en loopt tegen een noodzakelijke vervanging aan van het viaduct van de A16 (Kunstwerk 58). Daarmee is dit een knelpunt voor de daar aanwezige kabels en leidingen. Een uitdagende klus voor de teams van V&SH Distributie Giessenweg die daarvoor aan het werk zijn op de Hoofdweg in Rotterdam met zowel het vervangen en verleggen van elektra, drinkwater- en gasleidingen.

Drinkwaterleiding

Op dit drukke kruispunt (zie de foto) verwijderen wij een verlaten drinkwatertransportleiding met een diameter van 414 mm staal. Onze vakmannen hebben eindpunten gemaakt op de bestaande waterleiding om er zo zorg voor te dragen dat de waterleiding volledig drukloos is op het moment van verwijderen. Hierdoor heeft ook de omliggende woonwijk zo min mogelijk overlast van het tijdelijk afsluiten van de waterleiding.

Op de foto’s is goed te zien dat dit een druk kruispunt is met zeer beperkte ruimte en bovendien ligt de te verwijderen waterleiding onder het fietspad waardoor er met veel verschillende omgevingsfactoren rekening gehouden moet worden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Gasleiding

Naast de werkzaamheden aan de waterleiding voor Evides Waterbedrijf zijn op de Hoofdweg in Rotterdam ook teams van Distributie aan het werk, bij het viaduct van de A16 (kunstwerk 58) met het omleggen van kabels en een gasleiding voor Stedin.

De stalen DN 400 gasleiding is vanwege de lengte van 220m en te weinig ruimte op land, in de sloot gelegd en wordt met behulp van 4 mobiele graafmachines uit de sloot gehesen om vervolgens zijn reis aan te gaan naar de andere zijde van het viaduct en daar gekoppeld te worden aan de boormachine. Tijdens de werkzaamheden is de buis constant gecontroleerd op een eventuele afwijking in de coating.

Daarna zijn de werkzaamheden gestart om de nieuwe leiding vanaf het begin en eindpunt van de boring naar de bestaande 8 bar gasleiding te brengen zodat we na het voltooien van deze werkzaamheden de leiding kunnen testen op sterkte en dichtheid voor deze aan te sluiten op het bestaande net.

Kabels omleggen en vernieuwen

Ter vervanging van de oude kabels onder het opnieuw in te richten viaduct 58 was ook een omleiding van het kabeltracé noodzakelijk, een nieuw 10 en 23kV net inclusief de telecom kabels. Door die nieuwe verbinding vervallen de oude leidingen onder het viaduct. De mantelbuizen voor 4 bundels 23kV en één bundel 10kV zijn uitgelegd voor de boring. Doordat er hiervoor te weinig ruimte was zo midden tussen de bebouwing, zijn de 23kV buizen over lange afstand drijvend in het water uitgelegd.

Voor het inbedrijf nemen van de nieuwe kabels zijn alle kabels getest en aansluitend ook de montagewerkzaamheden uitgevoerd. Bij deze montage werden 23kV moffen gemonteerd, die uit zoveel facetten bestaan dat dit door hiervoor gecertificeerde specialisten moet worden gedaan. Er zijn per mof twee montagedagen nodig, waarvoor een tent neergezet moest worden. Omdat de moffen in één groot lasgat gemaakt zijn en de verbinding na montage direct in bedrijf genomen werd, moesten extra veiligheidsmaatregelen genomen worden.

Voor de aanleg van de 10kV kabel is een maar liefst 36m diepe boring gemaakt dit was nodig vanwege het palenplan van de herinrichting van het viaduct en de aanleg van de nieuwe snelweg. De mantelbuis waar de kabel doorgetrokken moet worden, wordt vanwege de enorme diepte vooraf gevuld met water om imploderen van de buis te voorkomen. Alle werkzaamheden zijn veilig en succesvol uitgevoerd. Trot op onze vakmensen!