icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Wassenaar

Distributie verzwaart kabels in een bosrijke omgeving

In het buitengebied van Wassenaar voert Visser & Smit Hanab in opdracht van Liander onderhoud uit aan het kabelnetwerk. Werkzaamheden in een bosrijk gebied…. dit heeft wel wat voeten in de aarde. Kijkend naar de toekomst en de vraag die voortkomt uit de energietransitie naar duurzame energie, heeft Liander dan ook besloten om ook direct een verzwaring van het elektra netwerk uit te voeren.

Rekening houden met alle omgevingsfactoren

Het project is gestart met een schouw op locatie door Liander vergezeld door onze engineer. In overleg wordt vastgesteld wat er moet gebeuren en welke mogelijkheden en opties er zijn. Belangrijk hierbij  is om rekening te houden met de omgeving waarin de werkzaamheden plaats moeten vinden. Waar hebben we mee te maken en wie zijn de stakeholders? In dit bosrijke gebied zijn dat; de gemeente Wassenaar, de provincie Zuid-Holland, particuliere eigenaren, Staatsbosbeheer, Natura 2000 (waterwinningsgebied) en overige ondergrondse infra. Gezien de hoeveelheid stakeholders vergt het behoorlijk wat tijd en energie om alles goed af te stemmen en tegelijkertijd aan alle randvoorwaarden te voldoen. Ook dient er voorafgaand aan de uitvoering een flora/fauna onderzoek plaats te vinden.

Adviseren over het tracé

De engineering neemt het project aan de hand van de op dat moment beschikbare informatie door en zet een mogelijk tracé uit. Allereerst zal aan de betreffende stakeholders het tracé worden voorgelegd. Hierop kan men commentaar en de eventuele restricties aangeven. Ook wordt er naar overige ondergrondse infra gekeken en eventueel contact  opgenomen met de eigenaren hiervan. Het is dan zaak om alles op een rijtje te zetten en kijken in hoeverre het gewenste tracé haalbaar is. V&SH heeft als uitvoerende partij hierin een adviserende rol. Liander neemt de engineering voor wat betreft de kabel – en het vermogenstechnische deel op zich. V&SH zal dit verder civieltechnisch uitwerken en zal aan alle omgevingsfactoren moeten voldoen alvorens aan de uitvoering te beginnen.

Verkeersveiligheid

Veiligheid is zowel voor de omgeving als ook voor het verkeer van groot belang. Door V&SH wordt een verkeersplan opgesteld dat met de wegbeheerder en verkeersmanagement wordt besproken. Als deze akkoord is bevonden, wordt dit in het verkeersmanagement systeem (MELVIN) opgenomen zodat het plan voor iedereen, met name de hulpdiensten, inzichtelijk is.

Uitvoering in bosrijke omgeving

Om het bos en de bebouwing te ontzien is besloten om het tracé middels een aantal boringen aan te leggen. De expertise van ons HDD-team uit Hoogeveen is ingeschakeld om drie boringen uit te voeren. Eén van deze boringen met 2 x 160mm HDPE buizen zal onder het bosgrond doorrijken en middels open ontgraving zijn weg vervolgen richting het transformatorstation om te worden afgemonteerd. Aan de andere zijde worden middels 2 gestuurde boringen onder de provinciale weg door de kabels aangesloten op het bestaande net. Dit net zal middels de nieuw aangelegde kabels heringericht worden waarmee de netverzwaring is gerealiseerd en nu gereed is gemaakt voor de toekomst. Ook zijn de eindgebruikers nu gegarandeerd van een continue en betrouwbare energie levering.