icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Heerlen, Limburg

Uitbreiding van het Mijnwater leidingtracé

Visser & Smit Hanab Pipelines & Industry is in Limburg bezig met het verder uitbreiden van het eerder aangelegde leidingtracé van circa 1750 meter voor het transport van mijnwater waarbij het hoofdnet, ook wel backbone genoemd, wordt uitgebreid zodat er meer bedrijven en woningen gebruik kunnen gaan maken van dit warmtenetwerk. Deze uitbreiding van het warmte- en koudenetwerk van Mijnwater B.V. is onderdeel van de energietransitie en is nodig om gebouwen te voorzien van aardgasvrije warmte en koude. In 2020 is door ons ook de centrumleiding aangelegd en hierna een uitbreiding en verzwaring van 2 stuks backbone leidingen.

Intrekken van twee warmteleidingen en één koudeleiding

Tijdens de werkzaamheden worden in totaal 3 leidingen ingetrokken. Deze bestaan uit twee geïsoleerde warmteleidingen en één niet geïsoleerde koudeleiding. Deze leidingen worden op lengtes van 10 meter aangeleverd en op locatie aan elkaar gemaakt door middel van een lamineerverbinding. De warmteleidingen worden hierna ook voorzien van een isolatielaag om vervolgens als één lengte te worden ingetrokken. Om deze boring van circa 220 meter te voltrekken waren 5 telekranen en 3 mobiele graafmachines nodig om de buis te begeleiden vanaf de plek waar ze gemonteerd zijn en om ze onder de juiste hoek in te brengen.

Werken in een bewoonde omgeving

Het werken in een bewoonde omgeving brengt altijd uitdagingen met zich mee. Op dit project zit de complexiteit in het feit dat er grote buizen per twee of drie aangelegd moeten worden en dit alles gebeurt in drukke woonwijken en winkelstraten. Voor omwonenden heeft dit invloed op de bereikbaarheid van woningen en winkels. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken heeft Visser & Smit Hanab een omgevingsmanager ingeschakeld voor goede communicatie met omwonenden en om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zo min mogelijk overlast veroorzaken.

Kolenmijnen en de energietransitie

Mijnen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levering van warm water aan huishoudens en bedrijven. Na de sluiting in 1974 van vele kolenmijnen in Limburg zijn gedurende de laatste decennia de schachten en gangenstelsel langzaam volgelopen met water. Dit water wordt via een natuurlijk proces vanuit de aardbodem opgewarmd.

Het Mijnwater netwerk is een circulair warmtesysteem (smart grit) waarbij warmte onttrokken uit de Mijnen via een backbone leiding getransporteerd wordt naar een Cluster kelder. In deze kelder wordt de aardwarmte via een warmtewisselaar om gezet naar ca. 50grd en via naar een separaat Clusterleiding netwerk getransporteerd naar diverse Energie centrales, welke de warmte uitwisselen via een sectornetwerk naar woningen dan wel direct naar kantoren in en om Heerlen. Het Mijnwater project is dan ook één van de vele technieken om aardwarmte te gebruiken om woningen en kantoorgebouwen van warmte al dan niet koude te voorzien.