icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Spectaculaire reparatie Bergambachtleiding met duikers

Actueel | 25 november 2022

Midden vijftiger jaren is de grootste transportleiding BAL (de Bergambachtleiding) voor water door Dunea aangelegd. Deze betonnen leiding DN1400 loopt vanaf de inlaat van Bergambacht naar productielocatie Scheveningen. Middels deze leiding worden de infiltratieplassen gevuld met voorgezuiverd water uit de afgedamde Maas en De Lek. Hiervan wordt uiteindelijk drinkwater geproduceerd dat bestemd is voor meer dan 17 gemeenten in Zuid Holland. Visser & Smit Hanab was destijds betrokken bij de aanleg van deze leiding en is nu door Dunea gevraagd een complexe reparatie uit te voeren met behulp van duikers.

Combinatie tussen engineering, ervaring en vakmanschap

De lekkage kwam aan het licht doordat een boer tijdens het maaien van zijn land een natte plek ontdekte nabij poldergebied Het Beijersche. Dit bleek een lekkage aan de BAL te zijn. De leiding kon vanwege zijn functie niet uit dienst genomen worden, en reparatie vanuit de buitenzijde leek daardoor niet mogelijk. V&SH heeft een aantal jaren eerder een soortgelijke reparatie gedaan met behulp van een duiker en werd nu weer ingeschakeld. De aanpak is ontworpen door onze ervaren engineers en na afweging van verschillende opties, is weer gekozen voor duikers die inwendig de reparatie uitvoeren. Doordat de grond bijzonder drassig was, moest al het materieel via het water per ponton aangevoerd worden.

De duiker is steeds gemonitord via een camera en heeft succesvol 3-delige RVS-beugels aangebracht met een rubberslab over de lekkende mof/spie-verbindingen. Afgelopen vrijdagmiddag waren de RVS-beugels aangebracht. De leiding is na afloop weer op druk gebracht en de afdichting van het mangat is zorgvuldig gecontroleerd. Nadat het mangat is gecoat, is de werkput aangevuld, het weiland afgewerkt en al het materieel weer afgevoerd met het ponton.

Onze engineering heeft een zeer belangrijke rol gespeeld om dit te ontwerpen en te berekenen, daarna heeft het V&SH Pipelines & Industry team van Raymond Wessel voor de succesvolle uitvoering gezorgd. Met respect voor de duikers van Maksor Diving. 
Zie hier voor het uitgebreide verhaal en de fotoserie; https://www.vshanab.nl/nl/projecten/detail/spectaculaire-reparatie-bergambachtleiding-met-duikers