icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Het belang van projectbezoek

Actueel | 02 augustus 2021

Op Managementbetrokkenheidsbezoek met Thijs Vera: Directeuren van alle ondernemingen bezoeken ieder jaar minimaal acht projecten en doen daar verslag van in de WAVE-app. Voor Thijs Vera, Algemeen Directeur Volker Energy Solutions (onderdeel van Visser & Smit Hanab), zijn die bezoeken een belangrijke manier om veiligheid op alle niveaus bespreekbaar te houden.

Waarom zijn die projectbezoeken zo belangrijk?

Thijs:  “Tijdens zo’n bezoek ga je echt het gesprek met elkaar aan om te ontdekken waarom we soms gedrag vertonen dat veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. We werken bij Volker-ES bijna altijd in een omgeving met hoogspanning en dat betekent dat het belang van veilig werken extra groot is omdat je het gevaar letterlijk niet ziet. In zo’n projectbezoek ga ik het gesprek aan met onze eigen mensen en onze partners, omdat we veiligheid met z’n allen doen. Je merkt in die gesprekken dat iedereen er bewust mee bezig is, maar dat er soms toch een onveilige situatie ontstaat doordat er op het laatste moment iets verandert. Ik vind het belangrijk om te begrijpen waarom we dan bepaalde keuzes maken en hoe we elkaar kunnen helpen om ervoor te zorgen dat we veiligheid altijd vooropstellen.”

Hoe reageren collega's op het bezoek?

“In eerste instantie zie je mensen soms denken ‘wat komt deze man hier doen?’. ‘Het is een moetje en we moeten opzitten’. Maar door open vragen te stellen en door te vragen komt er altijd een goed gesprek op gang. Soms komen we er achter dat procedures die aan de tekentafel verzonnen zijn in de praktijk niet werken en die worden dan ook aangepast.

Ik heb van mijn bezoeken geleerd dat onze mensen heel bewust met veiligheid bezig zijn maar dat het in de uitzonderingssituaties wel eens misgaat. Men heeft het beste voor met het bedrijf en het project en neemt daarom soms risico’s waarvan de gevolgen niet goed te overzien zijn. Daarnaast heb ik geleerd dat mensen blij zijn hoe wij binnen Visser & Smit Hanab met veiligheid omgaan. Maar, ook al hebben we trede 4 van de veiligheidstrap bereikt, het kan altijd nog beter.”