icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Visser & Smit Hanab WLI levert topprestatie tijdens wateroverlast in Limburg

Actueel | 05 oktober 2021

In de zomer is door de zware regenval de Maas buiten de oevers getreden en een deel van de oever weggespoeld waardoor een zinkerpakket vrij kwam te hangen. Hierdoor moest met spoed een ingenieus plan worden bedacht om de getroffen pijpleidingen te vervangen. Door ons Technisch Bureau zijn parallel 2 plannen ontworpen. Optie één was het ingraven van een mantelbuis in de Maas om de productleiding doorheen te trekken. Bij optie twee zouden wij de productleiding installeren d.m.v. een gestuurde boring. Dit zou de meest voor de hand liggende optie zijn ware het niet dat door de aanwezige grindlagen het slagen van een HDD niet van te voren vaststond. Beide plannen gingen tegelijk in uitvoering zodat er geen tijd verloren zou gaan als de HDD zou vastlopen. Dit betekende dat er twee strengen tegelijkertijd gefabriceerd moesten worden, en dat terwijl de engineering nog liep. Vanuit een SOS contract is dit alles heel snel en kundig opgepakt door het multidisciplinaire team van Visser & Smit Hanab WLI. We hebben met spoed kunnen opschalen met mensen en materieel, waarbij aangetoond is wat wij in huis hebben aan hoogwaardige technische kennis in combinatie met ervaring en de betrokkenheid van onze mensen.

Direct in de actie

Op maandag 19 juli ontdekte Rijkswaterstaat bij een preventieve controle van de Maas dat door het hoge water en sterke stromingen als gevolg van de overvloedige regenval in België een stuk oever was weggespoeld tussen Maasband en Urmond. Hierdoor was in de rivier een leiding beschadigd en een lekkage ontstaan. Op dinsdag 20 juli om 5.30 uur heeft de eigenaar de calamiteit gemeld bij Visser & Smit Hanab en gevraagd om te assisteren. Onze projectleider is daarop met een aantal vakmannen direct ter plaatse gegaan. Eerst is de reserveleiding op lucht gezet om te controleren of deze nog intact was. Dit bleek niet zo te zijn, waardoor duidelijk werd dat de leiding langdurig niet gebruikt zou kunnen worden wat een flinke kostenpost betekende. Binnen enkele dagen is vanuit Visser & Smit Hanab WLI een complete uitvoeringsorganisatie vrijgemaakt en is al het benodigde materiaal en materieel aangevoerd.

Besloten werd om de leiding aan te leggen middels een sleepzinker en wij zijn gestart met het aanleggen van een brede dam in de Maas. Naast deze dam zou dan een sleuf uitgebaggerd worden waar een stalen mantelbuis ingelegd zou worden. Door deze mantelbuis zou dan vervolgens de nieuwe leiding getrokken worden. Hoewel de werkzaamheden goed op schema liepen waren er nog wel grote uitdagingen om de sleepzinker veilig en snel aan te leggen. Het waterpeil in de Maas was nog erg hoog, de stroming erg sterk en het was nog niet duidelijk op welke wijze de nieuwe leiding onder het waterpeil van de rivier veilig ingebracht kon worden. Om deze reden is gelijktijdig met de aanleg van de dam en het samenstellen van de streng een HDD boring uitgevoerd en een tweede streng aan elkaar gelast. Dit alles is berekend en uitgewerkt door onze eigen engineeringsafdeling.

Twee opties afgewogen en tegelijk ingezet

Daarop is de boorafdeling benaderd om een boring onder de Maas uit te werken en voor te bereiden en zijn extra buizen uit de opslag aangevoerd. Ook deze werkzaamheden zijn in record tempo opgestart: Binnen drie dagen was het materieel, waaronder de 250T boormachine, aangevoerd en was het dodebed geslagen door de firma Busker. Op 1 augustus kon gestart worden met de pilotboring. Omdat er door twee grindlagen geboord moest worden was het ruimen van het boorgat nog wel spannend. Conform de meest optimistische planning is de streng die samengesteld was voor de HDD boring succesvol ingetrokken op 5 augustus. De werkzaamheden aan de sleepzinker konden daarop worden gestaakt.

Na het gereedkomen van een nieuwe verbinding onder de Maas konden de aansluitingen aan weerzijden van de Maas gerealiseerd worden. Om de leiding zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen, zijn lange dagen gemaakt door de uitvoeringsteams. Na een aantal dagen flink graven, lassen, buigen, coaten, testen en vlaai eten is op 12 augustus de laatste las goed bevonden en was de leiding gereed om in gebruik genomen te worden. Vervolgens is nog een tweede HDD boring uitgevoerd om een 4”mantelbuis aan te leggen voor de datakabel. Deze verbinding was op 19 augustus gereed waarop de oude leidingdelen uit de oevers verwijderd konden worden.

De klant was erg tevreden met de snelheid waarmee de leiding gerepareerd is en heeft haar waardering uitgesproken over de inzet en de deskundigheid die V&SH WLI heeft laten zien. Dat dit midden in de vakantieperiode gelukt is maakt de prestatie nog bijzonderder. V&SH dankt de personeelsplanners, de werf, VSM, het technisch bureau, het management van WLI en de collega’s die bereid waren om tijdens hun vakantie te werken of hun vakantie te verzetten. Het was een mooie klus!