icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Visser & Smit Hanab in de pers over Windpark Fryslân

Actueel | 23 maart 2021
Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de langste ondergrondse hoogspanningskabelverbinding van Nederland aangesloten. Deze heeft een lengte van 55 kilometer en ligt grotendeels langs de snelweg A7. Windpark Fryslân, het grootste windpark in een binnenwater ter wereld, levert vanaf komende lente stroom dankzij de nieuwe verbinding met hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen. Bron Solar Magazine.

Extra Netcapaciteit

De 55 kilometer lange ondergrondse 110-kilovolt-kabel is ter hoogte van Bolsward aan elkaar gelast en succesvol getest. De las – oftewel het ‘kroonsteentje’ tussen de hoogspanningskabels is een tijdelijke toepassing. TenneT is namelijk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw hoogspanningsstation ten westen van bedrijventerrein De Marne bij Bolsward. Met het aansluiten van bestaande en nieuwe kabelverbindingen ontstaat vanaf 2023 hiermee in het West-Friese hoogspanningsnet een extra ‘ring’, waarmee naast de capaciteit, ook de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet wordt vergroot.

Flowerline
TenneT en Windpark Fryslân hebben vorig jaar zomer en herfst verschillende stroken grond boven de kabelverbinding ingezaaid met inheemse bloemensoorten: een ‘flowerline’ op de ‘powerline’. Het is een initiatief van Honey Highway waarbij op meerdere plekken in Nederland langs infrastructuur leefruimte ontstaat voor insecten, bijen en vlinders.


60 procent ontgraving

Begin 2019 is aannemer Visser & Smit Hanab voor TenneT en het aannemersconsortium Zuiderzeewind begonnen met de aanleg van de kabelverbinding. In opdracht van het Windpark is omstreeks 23 kilometer va af Breezanddijk over de Afsluitdijk naar Bolsward aangelegd. Vanaf Bolsward is voor TenneT 32 kilometer kabel tot aan het hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen aangelegd.
De kabelverbinding ligt parallel aan de snelweg A7 en is voor 60% aangelegd in open ontgraving. De rest is geboord onder waterwegen en autowegen door uitgevoerd door de Boorafdeling van V&SH voor wat betreft de HDD's. Omdat het traject veelal langs een smalle bermstrook loopt, liggen de kabels deels boven elkaar. Om de vrijkomende warmte van de hoogspanningskabels goed af te voeren en uitdroging en oververhitting te voorkomen, zijn alle kabels in een laag leemhoudend zand gelegd. In totaal is voor TenneT 196 kilometer stroomkabels in de grond gegaan en voor Windpark Fryslân nog eens 150 kilometer.