icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Biogas voor FrieslandCampina in Borculo

Actueel | 21 november 2016
FrieslandCampina gaat in zijn productielocatie in Borculo, naast duurzame pyrolyse olie, nu ook biogas gebruiken voor het opwekken van stoom. Daarvoor heeft de zuivelonderneming een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Groot Zevert Vergisting (GZV) uit het Gelderse Beltrum. Stedin Infradiensten legt hiervoor een zes kilometer lange biogasleiding aan tussen GVZ en FrieslandCampina. Visser & Smit Hanab neemt in opdracht van Stedin Infradiensten de uitvoering hiervan voor zijn rekening. Via de leiding gaat FrieslandCampina jaarlijks circa acht miljoen m3 biogas van GZV afnemen. Hiermee wordt een CO2-reductie gerealiseerd van circa 8.000 ton. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van circa 3.500 huishoudens. Het is de verwachting dat begin volgend jaar de levering van biogas kan starten.     

Visser & Smit Hanab is inmiddels gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van een gasleiding van GZV naar de productielocatie van FrieslandCampina in Borculo. De werkzaamheden nemen ongeveer drie maanden in beslag.

Duurzame energie door biovergisting

GZV heeft sinds 2004 een biovergister in gebruik waarmee groene stroom uit regionale mest wordt geproduceerd. Door de leveringsovereenkomst met FrieslandCampina is het voor GZV nu mogelijk om haar vergistingscapaciteit uit te breiden en efficiënter te benutten. In de biovergister worden mest en reststoffen uit de voedselverwerkende industrie omgezet naar biogas. De mest is onder meer afkomstig van leden-melkveehouders van FrieslandCampina uit de regio. De bij GZV verwerkte mest draagt eraan bij dat melkveehouders aan hun fosfaatverplichtingen/verwerkingsplicht kunnen voldoen.

De productie van biogas door biovergisting is naast wind en zonne-energie een manier om duurzame, groene energie te produceren. De productie van duurzame energie levert een bijdrage aan de reductie van broeikasgassen. FrieslandCampina en Groot Zevert Vergisting dragen met deze stap bij aan het verduurzamen van de keten.