icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Visser & Smit Hanab ondertekent Green Deal Het Nieuwe Draaien

Actueel | 30 mei 2016
Op donderdag 26 mei 2016 heeft Visser & Smit Hanab, samen met nog 27 andere organisaties in de GWW en Infra, zijn handtekening onder de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ gezet. Met deze Green Deal spreken deze organisaties af om voor de komende 4 jaar de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof te reduceren. Dit doen zij door brandstofbesparend werken met mobiele werktuigen te stimuleren. Onder de betrokken partijen zijn bouwbedrijven, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, lokale overheden en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Plaats van handeling was de TKD, het buitenevenement voor demonstratie van zwaar werkmaterieel te Almere-Nobelhorst.    

Het zetten van de handtekening was de laatste stap van een langdurig onderhandelingstraject”, vertelde Jan Hommes, directeur van de BMWT. “Met de Green Deal verklaren alle deelnemende partijen dat ze zich in zullen zetten om de milieubelasting door het uitvoeren van werk in de GWW sector te verminderen. Dat kan zijn door daadwerkelijk zuiniger te werken zoals met het Nieuwe Draaien, maar ook door daar bij het verstrekken van de opdracht aandacht aan te besteden en milieuvriendelijk werken te belonen”.

 

Een belangrijke partij is Rijkswaterstaat, verstrekker van veel opdrachten in de sector. Wim Anemaat, directeur inkoop- en contractmanagement bij deze dienst, verklaarde daar ook serieus werk van te maken. “We gaan bekijken hoe we ons aanbestedingsproces zo kunnen veranderen dat we via de EMVI-inschrijvingscriteria bijvoorbeeld Het Nieuwe Draaien kunnen belonen. En we gaan de mogelijkheid onderzoeken om milieuvriendelijke investeringen te belonen.”

 

Namens de Minister van Infrastructuur en Milieu mocht hij een compliment overbrengen voor het afsluiten van deze Green Deal. “Het is een duidelijk signaal, dat alle partijen door samen een overeenkomst te sluiten aan veranderingen in de sector willen werken. Noodzakelijk om de emissies vanuit de sector te verminderen. Maar we zullen ook nadrukkelijk blijven volgen wat de effecten zijn.”

 

Maarten van Biezen, ondertekenaar namens Natuur & Milieu, "Het Nieuwe Draaien kan gemiddeld 10% CO2-uitstoot opleveren. En voor een gemiddeld (loonwerk)bedrijf kan het een jaarlijkse besparing van € 15.000,- op brandstofkosten opleveren bij een verbruik van 17.000 liter diesel per jaar. “Megabesparingen die goed zijn voor iedereen" aldus Maarten van Biezen.”

 

 

Het Nieuwe Draaien

Deze Green Deal is tot stand gekomen op initiatief van BMWT, Natuur & Milieu en de ministeries van IenM en EZ. Het Nieuwe Draaien is onder meer een efficiënte werkstijl op grondverzetmachines, te vergelijken met Het Nieuwe Rijden voor auto’s en vrachtwagens. Het Nieuwe Draaien kan de CO2-uitstoot gemiddeld met 10% verminderen, afhankelijk van de specifieke situatie per bedrijf.

 

Oproep

De deelnemende partijen roepen bouwbedrijven, materieelleveranciers en opdrachtgevers op, om zich aan te sluiten bij de Green Deal en te profiteren van de kennis die binnen het netwerk aanwezig is. Zo kunnen er trainingen worden gevolgd voor de werkstijl van het Nieuwe Draaien en zijn er verschillende werkgroepen voor het meten en monitoren van brandstofgebruik, duurzame inkoop, educatie, alternatieve schone brandstoffen en communicatie.