icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor blijft de regio bereikbaar. Tegerlijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen. In 2015 start Rijkswaterstaat met het verbreden van de A9 Gaasperdammerweg en de aanleg van een drie kilometer lange tunnel voor minder geluid en schonere lucht.

Voorbereidende werkzaamheden

Voordat de bouw begint moeten in de omgeving van de nieuwe tunnel eerst alle kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telefonie worden verlegd. Dit voorbereidende werk start in februari en duurt tot eind 2014. Visser & Smit Hanab voert in opdracht van Rijkswaterstaat deze werkzaamheden uit. We boren een aantal buizen onder de A9, waarin de kabels en leidingen bij elkaar komen te liggen. Op deze manier hoeven we minder kabels en leidingen te verleggen. Aan de zuidzijde van de A9, parallel aan de Loosdrechtdreef en de Langbroekdreef verleggen we warmteleidingen.

Tunnelpark

De A9 vormt na de realisatie van de tunnel geen belemmering meer voor de omwonenden aan de Gaasperdammerweg. De werkzaamheden zijn ingrijpend en er moeten bomen en struiken verwijderd worden. Die worden vervangen door nieuwe aanplant in directe omgeving. Daarnaast heeft de Gemeente Amsterdam samen met Rijkswaterstaat en omwonenden een plan bedacht om de omgeving van de tunnel zo milieuvriendelijk te maken. Op het tunneldak komt een park ter grootte van twee Vondelparken. Op en rond de tunnel worden 1500 bomen geplaatst. Het tunneldak wordt ingezaaid met gras en bloemen en voetpaden worden aangelegd om over het tunnelpark te lopen. Door de komst van de tunnel en het tunnelpark, krijgen de omwonenden rondom de A9 een schonere leefomgeving en minder geluidsoverlast.