HomeProjecten Boogboring Strijen

Boogboring Strijen

In 2015 is er door PPS (Petrochemical Pipeline Services) een grootschalig onderhoudsproject uitgevoerd aan de pijpleiding Rotterdam-Beek (PRB). Visser & Smit Hanab heeft opdracht gekregen op diverse locaties reparatie- en vervangingswerkzaamheden uit te voeren. Ten behoeve hiervan is er in Strijen een zogenaamde ‘boogboring’ uitgevoerd.

 

Een boogboring is een variant op het horizontaal gestuurde boren. Bij deze techniek wordt de leiding voor het intrekken mechanisch voorgebogen. Het betreft een 8” mediumvoerende buis met een lengte van 92 meter die rechtstreeks in het boorgat wordt getrokken. Tijdens het intrekproces zijn 2 montagelassen gemaakt.

Door deze werkwijze kan er met een aanzienlijk kleinere radius worden geboord en is de benodigde lengte voor de boring korter.

Feiten & cijfers

+