icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Zuidbroek Groningen

Constructie van Stikstof Mengstation voor Gasunie

Dit uitdagende project voor V&SH, aangenomen in combinatie met A.Hak omvat erg veel verschillende aspecten, waaronder: Er wordt bijna 15 km aan pijpmateriaal aangelegd. Een HDD boring van circa 900 meter wordt onder een N-weg en kanaal door uitgevoerd, een tweetal GFT boringen ondermeer onder een spoor door en er worden drie raketboringen uitgevoerd. De coördinatie van onderaannemers is belangrijk onderdeel van dit project. Van de drie grootste onderaannemers komen er twee uit de VolkerWessels organisatie (KWS en Visser & Smit Bouw), die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor de aanleg van een 2.5 km lange keerwand om de gehele locatie en een zestal gebouwen met een oppervlak van 3400 m2.

Organisatie Combinatie Mengstation Zuidbroek 2

Voor het project Constructie stikstof mengstation te Zuidbroek, Groningen is de Combinatie Mengstation Zuidbroek 2 (CMZ2) in het leven geroepen. Deze VOF bestaat uit de twee toonaangevende partijen in de ondergrondse- en bovengrondse leidingen infrastructuur Visser & Smit Hanab en A.HAK.  Hierbij geldt Visser & Smit Hanab als penvoerder en wordt er geconformeerd aan het bedrijfsmanagementsysteem van V&SH. Verder geldt het principe van uniformiteit voor het gehele projectteam. Vanuit het managementteam is er gekozen voor een eenduidige kledinglijn voor alle medewerkers en werken medewerkers van V&SH en A.HAK met elkaar in dezelfde ploegen. Door beide partijen wordt dit als zeer positief ervaren en op de projectlocatie voelt het dan ook als een bedrijf.  

In scope, feiten en cijfers

- Mengstation

 • Circa 10.5 kilometer aan 2” tot 48 “ pijpen
 • Aanpassingen op gas voerende stations


- Veldstrekking

 • Tracé van 4 km, waarvan;
 • 1 x HDD van circa 900 meter onder kanaal en N-weg door
 • 2 x GFT boring van 36 en 71 meter (o.a. onder spoorlijn door)
 • 3 x raketboring


- Laswerk

 • Bijna 10.000 stuks (52.000 las inch)
 • Prefab shops V&SH en A.HAK
 • Automaat lassen


- Coördinatie van onder aannemers

 • Bouwkundig; 6 gebouwen (3400 m2) en meerdere fundaties
 • Keerwand van 2.5 km en civiel (KWS)
 • E&I en HVAC (N2ES [Engie + Stork])

Organisatie Cominatie Mengstation Zuidbroek 2

Januari jongstleden is de constructie buiten los gebarsten en de afgelopen maanden is er dan ook ontzettend veel gebeurd. Zo hebben de lasploegen op locatie en in de prefab shops van V&SH en A.HAK een totaal van bijna 40.000 las inch gelast. Bijna 35 % van de piping is aangebracht en tevens aangevuld met zand. Zijn de fundaties voor een zestal gebouwen (3400 m2), zes cyclonen, vent stack en mobile scraper gestort. De werkstrook voor de 2.5 km lange veldleiding is aangelegd en zijn de boorkuipen voor 2 GFT boringen aangebracht. De komende maanden kan er dan ook goed doorgewerkt worden.

Coronacrisis:
Drie maanden na de start van de werkzaamheden op locatie werd Nederland geconfronteerd met het Coronavirus. Omwille van dit virus is er een project specifiek protocol opgesteld. Onderdeel van het aanmeldprotocol is het bekijken van een introductie- en instructiefilmpje met daarin een Corona onderdeel waarna er een formulier ondertekend moet worden. Alle medewerkers hebben een vaste plaats in de keet of schaftkeet waardoor iedereen op 1.5 meter afstand van elkaar kan eten/werken. Daarnaast is de schoonmaak van alle ruimtes opgeschaald.