icon-arrow-right
HomeProjecten Van wind op zee naar stroom op land

Van wind op zee naar stroom op land

HKZ Maasvlakte

Met de komst van de windparken voor de Nederlandse Kust zal in de toekomst grote hoeveelheden duurzaam opgewekte energie worden getransporteerd. TenneT realiseert de aansluiting van de windparken op zee op het landelijk hoogspanningsnet, waaronder het Net op zee Hollandse Kust Zuid die bij de Maasvlakte aan land komt: Project HKZ. Visser & Smit Hannab heeft opdracht gekregen van TenneT om de 380 kV landverbinding aan te leggen tussen het nieuw te bouwen transformatorstation 'Land station HKZ' en het bestaande hoogspanningsstation dat voor de nieuwe verbinding wordt uitgebreid.

De energietransitie een stap verder

Voor deze aansluiting is een nieuwe hoogspanningsverbinding (net op zee Hollandse Kust Zuid) nodig tussen twee platformen op zee en het bestaande 380kV hoogspanningsstation van TenneT op de Maasvlakte waar de windenergie van zee wordt aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Deze kabelverbinding heeft een lengte van  circa 3,7 kilometer en bestaat uit twee circuits. V&SH was ook verantwoordelijk voor de horizontaal gestuurde boring (HDD) onder het Yangtzekanaal en de Avegaar boring onder de spoorlijn door. Daarnaast was het inkopen en ingraven van mantelbuizen ten behoeve van de ligging in open ontgraving en kruisen van bestaande weg- en kabel- en leidingeninfrastructuur een belangrijk onderdeel van ons takenpakket. Onze leverancier DYKA heeft hierbij een belangrijke, ook adviserende rol gespeeld.

V&SH breed betrokken

De werkzaamheden van Visser & Smit Hannab waren ondermeer:

 • Maken definitieve- en uitvoeringsontwerpen van de kabelroute en de civiele werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de verbinding inclusief trekkrachtberekeningen
 • Ontwerpen en aanleggen van de glasvezelverbinding tussen de stations
 • Afstemming met diverse nevenaannemers ten behoeve van ontwerp en realisatie
 • Coördinatie van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de kabelleverancier
 • Verzorgen van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen van overheidsinstanties en kabel- en leidingeneigenaren

 

Contactpersoon; Projectmanager Jan Kuperus, j.kuperus@vshanab.nl

Op de foto en film zie je Lisette Wisse, inkoopster V&SH en Joost Onderlinden Key Account Manager DYKA

Met dank aan DYKA voor het beeldmateriaal

 

Feiten & cijfers

 • Lengte en soort kabel traject
  3,7 km, systeemspanning 380 kV 50 Hz
 • Lengte Boringen
  HDD 1.435m en Avegaar 2 x 39m
 • Liggingsconfiguratie open ontgraving
  1 kabel per mantelbuis, in driehoek, hartafstand tussen circuits 1,4 m, mantelbuizen kortsluitvast gebundeld
 • Ligging bij spoorkruising Avegaar
  1 kabel per mantelbuis, in vierhoek, hartafstand tussen circuits 3 m
 • Ligging bij kruising Yangtzekanaal in HDD
  1 kabel per mantelbuis, in sterconfiguratie, twee circuits in zelfde boring
 • Transportvermogen
  2 x 700 MVA (1064 A)
 • Projectcategorieën
  Boringen
  Kabels
+