icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
HKZ Maasvlakte

Van wind op zee naar stroom op land

Lengte en soort kabel traject
3,7 km, systeemspanning 380 kV 50 Hz
Lengte Boringen
HDD 1.435m en Avegaar 2 x 39m
Liggingsconfiguratie open ontgraving
1 kabel per mantelbuis, in driehoek, hartafstand tussen circuits 1,4 m, mantelbuizen kortsluitvast gebundeld

Met de komst van de windparken voor de Nederlandse Kust zal in de toekomst grote hoeveelheden duurzaam opgewekte energie worden getransporteerd. TenneT realiseert de aansluiting van de windparken op zee op het landelijk hoogspanningsnet, waaronder het Net op zee Hollandse Kust Zuid die bij de Maasvlakte aan land komt: Project HKZ. Visser & Smit Hannab heeft opdracht gekregen van TenneT om de 380 kV landverbinding aan te leggen tussen het nieuw te bouwen transformatorstation 'Land station HKZ' en het bestaande hoogspanningsstation dat voor de nieuwe verbinding wordt uitgebreid.

De energietransitie een stap verder

Voor deze aansluiting is een nieuwe hoogspanningsverbinding (net op zee Hollandse Kust Zuid) nodig tussen twee platformen op zee en het bestaande 380kV hoogspanningsstation van TenneT op de Maasvlakte waar de windenergie van zee wordt aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Deze kabelverbinding heeft een lengte van  circa 3,7 kilometer en bestaat uit twee circuits. V&SH was ook verantwoordelijk voor de horizontaal gestuurde boring (HDD) onder het Yangtzekanaal en de Avegaar boring onder de spoorlijn door. Daarnaast was het inkopen en ingraven van mantelbuizen ten behoeve van de ligging in open ontgraving en kruisen van bestaande weg- en kabel- en leidingeninfrastructuur een belangrijk onderdeel van ons takenpakket. Onze leverancier DYKA heeft hierbij een belangrijke, ook adviserende rol gespeeld.

V&SH breed betrokken

De werkzaamheden van Visser & Smit Hannab waren ondermeer:

  • Maken definitieve- en uitvoeringsontwerpen van de kabelroute en de civiele werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de verbinding inclusief trekkrachtberekeningen
  • Ontwerpen en aanleggen van de glasvezelverbinding tussen de stations
  • Afstemming met diverse nevenaannemers ten behoeve van ontwerp en realisatie
  • Coördinatie van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de kabelleverancier
  • Verzorgen van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen van overheidsinstanties en kabel- en leidingeneigenaren