icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Installatie van gietijzeren leiding onder Gronings kanaal

In Veendam moet het A.G. Wildervanckkanaal worden verdiept ten behoeve van de scheepvaart. De bestaande waterleiding die onder het kanaal doorloopt, ligt niet diep genoeg om deze verdieping te kunnen realiseren.  Visser & Smit Hanab heeft daarom eind december 2013 van Waterbedrijf Groningen opdracht gekregen een nieuwe leiding onder het kanaal door te leggen. Deze leiding is geïnstalleerd met behulp van een horizontaal gestuurde boring. In tegenstelling tot de bestaande stalen leiding is deze nieuwe leiding in nodulair gietijzer (NGY) met trekvaste verbindingen uitgevoerd. Een specialistisch werk, waar Visser & Smit Hanab in het verleden veel ervaring in heeft opgedaan, maar wat tegenwoordig niet vaak meer voorkomt. Er is hier onder andere voor gietijzer gekozen vanwege de beperkte ruimte om de leiding uit te leggen. Bij de aanlegmethode van gietijzer is het mogelijk de benodigde ruimte kleiner te houden.    

Voorafgaand aan de boring zijn buislengtes van 18 meter samengesteld, bestaande uit drie stukken van 6 meter lengte (een zogenaamde drieling). Het koppelen van die 18 meter lange leidingen tijdens het intrekken is bijzonder. Op een zogenaamde lanceerinstallatie, die is opgesteld achter het uittredepunt, worden de leidingen in de juiste hoek gelegd en gekoppeld. Er wordt steeds één drieling ingetrokken, vervolgens wordt de volgende gekoppeld en weer doorgetrokken. Het grote voordeel hiervan is dus dat er geen lang uitlegtracé nodig is. In totaal is er met de 100-tons boorstelling een HDD-boring met een leiding van gietijzer gerealiseerd van circa 195 meter lengte.

Naast de boring zorgt Visser &  Smit Hanab ook voor het aansluiten van de nieuwe leiding op de bestaande leiding aan beide zijden van het kanaal. Dankzij
de goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen is, ondanks een krappe planning, een mooi eindresultaat bewerkstelligd.