icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Dongen

Integrale Projecten; zonnepark De Wildert

Onze afdeling Integrale Projecten, die gericht is op projecten waarbij wij samenwerken met andere bedrijven die onderdeel zijn van het VolkerWessels concern, werkt mee aan de aanleg van zonnepark De Wildert: 38.000 zonnepanelen die jaarlijks circa 20 GWh aan groene stroom gaan opwekken, vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 7.300 huishoudens. Het zonnepark wordt ontwikkeld door Eneco en VolkerWessels.

In meerdere fasen betrokken

De bouw van het park is in de zomer van 2021 gestart. Bij de aanleg van het park wordt veel gebruik gemaakt van expertise die binnen het VolkerWessels concern en Eneco aanwezig is. V&SH Distributie, afdeling Integrale Projecten heeft in een vroeg stadium meegedacht in de bouw en gesprekken gevoerd met de netbeheerders. In de uitvoering zijn de kabels, de transformatiestations en de aansluiting op het HV energienet verzorgd. Belangrijk is de aandacht voor de landschappelijke inpassing van het park in het omringende natuurgebied met de aanleg van een ecologische verbindingszone van 3,5 hectare door VW bedrijf Gebr. Van Kessel. In dit gebied aandacht voor de specifieke planten en poelen voor amfibieën. Eneco bracht veel kennis en ervaring mee op het gebied van de realisatie en ontwikkeling van zonneparken. Als het zonnepark straks operationeel is, wordt de opgewekte groene stroom deels lokaal afgenomen door de naastgelegen fabriek van Coca-Cola en deels door VolkerWessels, die met deze groene stroom voorziet in 20 % van haar eigen elektriciteitsverbruik in Nederland