icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Rotterdam

Meer stroom voor Rotterdam

Visser & Smit Hanab Distributie is de uitdaging aangegaan om in opdracht van Stedin Netbeheer ongeveer 16 kilometer middenspanningskabel aan te gaan leggen door druk stedelijk gebied. Vanwege de toegenomen vraag naar elektriciteit moeten de elektriciteitsnetten verzwaard worden. Het huidige net is een 10kV net en dit net wordt verzwaard naar 23kV.

Verzwaring van Kabeltracé Boomgaardsstraat

Het werk is onderverdeeld in 99 stukken. Wij leggen nieuwe kabels aan tussen de verschillende verdeelstations van Stedin. De ene keer is het een stuk van 150 meter en het volgende stuk is bijvoorbeeld 400 meter. In het werk zitten ook 5 horizontaal gestuurde boringen zodat wij de meest drukke wegen en tramrails kunnen passeren zonder overlast voor het verkeer. De daadwerkelijke aanleg van de kabeltracés zijn afgelopen augustus jl. gestart om in de zomer van 2022 gereed te zijn.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Via de website www.meerstroomvoorrotterdam.nl en de Facebookpagina kun je op de hoogte blijven van de werkzaamheden op dit project.