icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Centrum Heerlen

Mijnwater voor duurzame energie hartje Heerlen

Met de aanleg van het tracé Heerlen-Centrum realiseert Mijnwater B.V. haar doelstelling om de CO2 uitstoot in Zuid-Limburg te reduceren. Het project betreft het realiseren van een aftakking op het bestaande Mijnwater clusternet om nieuwe objecten aan te sluiten op het duurzame warmte- en koudenetwerk die haar bron vindt in de Limburgse mijnen. Visser & Smit Hanab levert uiteraard graag haar bijdrage aan deze ontwikkeling die goed is voor de energietransitie.

Werken in het centrum vraag om veel afstemming

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het centrum van Heerlen, een historische stad waardoor we van alles tegen gekomen zijn in de grond van oude munten tot oude muren en grachten. Hierdoor was het graven van sleuven nog een hele klus, veel oude stenen in de grond en voorzichtigheid geboden bij archeologische vondsten.

De scope van de opdracht betreft het uitvoeringsontwerp, de levering, aanleg en het testen van het warmteleidingtracé. Er worden open ontgravingen toegepast voor de leidingen die voornamelijk liggen onder wegen en fietspaden. Het opbreken van de wegen, het graven en het leggen van de leidingen gaat zeker gepaard met enige hinder. Als aannemer doen wij er alles aan om die hinder tot een minimum te beperken. Wij stellen aanwonenden en gebruikers van kantoorpanden op de hoogte van het werk in hun directe nabijheid. Door dit nieuw tracé is het mogelijk om meer gebouwen in de binnenstad aan te sluiten op het zogenaamde Mijnwater ‘smart grid’ voor wijkgericht én aardgasvrij verwarmen en koelen van gebouwen. Het nieuwe stadskantoor, het appartementencomplex Diana, de appartementen in het voormalige ABN/Amro-gebouw en poppodium Nieuwe Nor worden aangesloten. 

Afronding maar geen afscheid van Heerlen

Constructiemanager Mart van Loenhout; "Het is een heel mooi project en bijzonder zo in de binnenstad van Heerlen, waar we werken met een vakkundig en ervaren team om het werk goed en veilig uit te kunnen voeren. Wij zijn nu bezig met de laatste werkzaamheden; er moeten nog +/- 30 lassen DN250 gemaakt worden en even zoveel Electrolas Mof verbindingen. Het voornemen is om in week 47 te starten om de leidingen te testen daarna aansluiten op bestaande leidingen. En dan zijn we nog niet klaar hier in Heerlen want tijdens de uitvoering van dit werk heeft Visser & Smit Hanab twee andere opdrachten verkregen, te weten een verzwaring van de Backbone leidingen en uitbreiding van 2 cluster leidingen. Dus op het moment dat de centrumleiding gereed is gaan wij onze materialen verkassen naar een andere locatie in Heerlen en starten januari met de uitvoering tot mei 2021".

Fotografie Pascal Moors