icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Nieuwe HS verbinding onder Haringvliet

Ingenieursbureau Joulz legt momenteel in opdracht van Stedin een nieuwe hoogspanningsverbinding aan tussen Middelharnis en Geervliet. De 18 kilometer lange verbinding is onderdeel van de verbetering van het elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee.

Het tracé loopt echter via het vijf kilometer brede Haringvliet. Dat is te lang voor één Horizontaal Gestuurde Boring. Daarom is deze voormalige zeearm alleen te kruisen door in het water een werkeiland aan te leggen: een damwandkuip gevuld met zand in combinatie met een drijvend ponton.

 

Vanaf dit werkeiland heeft Visser & Smit Hanab opnieuw de HDD meet-in-the-middle techniek toegepast. Tijdens het boren stond één boorstelling op het werkeiland en een andere op de wal. Deze machines begonnen elk van hun kant met de boring. Om de benodigde 2,5 kilometer te overbruggen, maakte Visser & Smit Hanab twee boringen met een lengte van respectievelijk 1.500 en 1.000 meter. Nadat de pilotboringen op 35 m –NAP onder het Haringvliet bij elkaar waren gekomen, werden beide boorkoppen naar de machine op de wal teruggeduwd. Daarna kon het boorgat worden vergroot, door er een ruimer doorheen te halen naar het werkeiland toe. Na het ruimen van het boorgat, volgde het intrekken van de mantelbuis. Die is van te voren op de wal aan elkaar gelast: 126 buizen van elk 20 meter – een indrukwekkende lengte. Tijdens het intrekken werd een nieuwe, gepatenteerde techniek toegepast om de leiding tijdens het intrekken te vullen met boorspoeling om de opdrijving van de pijp te verminderen.

 

Na het intrekken van de eerste twee mantelbuizen tussen Middelharnis en het werkeiland was het andere deeltracé van 2,5 kilometer naar Zuidland aan de beurt. Daarvoor is de boorstelling op het werkeiland omgedraaid en de boorstelling op de wal verplaatst naar de andere oever. Op dezelfde wijze realiseerden onze specialisten daar de derde en vierde boring, inclusief het aanbrengen van de mantelbuis.

Kabels

Na het aanbrengen van de mantelbuizen was alles gereed voor het intrekken van de kabels. Hiervoor was een aanpassing van de werkterreinen noodzakelijk. Aan de landzijde kwam dat neer op het demobiliseren van de boorstelling en het herinrichten van de site om de kabeltrekoperatie te starten. Ondertussen vond bij Volker Stevin Materieel in Dordrecht de ombouw van het boorponton tot lierponton plaats. Tegelijkertijd is het werkeiland ontgraven waarna het omgebouwde ponton opnieuw in positie werd gebracht.

Op het werkterrein aan de oever waren inmiddels de kabelhaspels gearriveerd. De drie kabelhaspels van ieders 68 ton(elk 68ton) stonden op het opstelterrein naast drie HDPE haspels. Tijdens de intrekoperatie werden deze kabels samengevoegd tot één kabelbundel.

 

Na het intrekken van de kabelbundel tot aan het lierponton, werden de kabelbundels weggelegd in het midden van het werkeiland op een zogenaamd koppelframe. Na het intrekken van alle bundels was dit frame de plaats waar de mofverbinding tot stand kwam. Vervolgens vond het afzinken van de kabel plaats binnen de damwandkuip. De volgende stap was het aanvullen van de kuip met zand en het verwijderen van de damwand om het Haringvliet weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen.

Grensverleggend

Met de succesvolle realisatie van deze kruising en bijbehorende intrekoperatie is Visser & Smit Hanab grensverleggend bezig. Dat geldt voor de lengte van het sleufloze tracé, de afmetingen van de kabelhaspels en zeker voor de innovatieve intrektechniek voor de mantelbuis en de kabelbundel.

 

Bovendien komt op dit omvangrijke project de intensieve samenwerking tussen de diverse afdelingen rond technisch ontwerp, boor-, kabel- en leidingwerk goed tot zijn recht. Een mooi voorbeeld van samenwerking binnen ons bedrijf.

Actueel

De vierde en laatste kabeltrekoperatie is inmiddels met succes voltooid en zijn de moffen op het werkeiland gemaakt. Daarmee is de connectie tussen de beide ingetrokken kabelbundels een feit. Ook de kabels aan de landzijdes zijn gelegd en het project is opgeleverd aan onze klant.