icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

OCAP, een samenwerkingsverband tussen VolkerWessels en Linde Gas, levert sinds medio 2005 CO2 die vrijkomt bij het productieproces van de Shell raffinaderij in Pernis aan de grote glastuinbouwgebieden in het Westland en de Bdriehoek. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een reeds bestaande pijpleiding, de NPM-leiding. De leiding loopt van het Botlekgebied naar het havengebied van Amsterdam via een aantal belangrijke glastuinbouwgebieden en wordt gebruikt als transport- en bufferleiding.

Visser & Smit Hanab was al in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van OCAP, heeft de concepten bedacht, het werk mede aangestuurd en voor een groot deel uitgevoerd. Het bedrijf was verantwoordelijk voor het modificeren van de NPM-leiding, de aanleg van een nieuwe pijpleiding, de realisatie van drie reduceerstations en het ontwerp en de aanleg van het leidingennet van en naar de NPM-leiding, kassen en raffinaderij.

 

Het totale gebied dat op het CO2-netwerk wordt aangesloten, omvat 300 hectaren.

Partners

Linde Gas is verantwoordelijk voor de contacten met de tuinders en bracht haar expertise in voor de bouw van een compressorstation. De fysieke verwezenlijking hiervan is ook ingevuld door Visser & Smit Hanab.

Reductie CO2- emissie

Met dit milieuvriendelijke project wordt een CO2-emissiereductie gerealiseerd van circa 300.000 ton per jaar.

 

Bij het productieproces in de Shell-raffinaderij Pernis komt genoeg zuivere CO2 vrij om ongeveer 1500 hectare glastuinbouw van CO2 te voorzien. Tuinders gebruiken CO2 in hun kassen om de groei van planten te stimuleren en de kwaliteit te verbeteren. De zuivere CO2 wordt door OCAP voor een prijs aangeboden die over het algemeen veel lager ligt dan de kostprijs van de huidige alternatieven voor de tuinder. Met dit project vermindert de tuinder zijn gasverbruik en verhoogt tegelijkertijd zijn productie, omdat de tuinder over veel meer CO2 kan beschikken in vergelijking met de CO2-bronnen die hem nu ter beschikking staan.

 

Het OCAP-project geldt als een schoolvoorbeeld van een uniek project dat aansluit bij V&SH's strategie om met partners eigen ontwikkelingen te ontplooien en financieren.