icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ondergrondse HS verbinding Boxtel-Oirschot

De vraag naar elektriciteit in en rondom Boxtel neemt toe vanwege de toenemende stroombehoefte van huishoudens en bedrijfsleven. Om deze vergunning in het energieverbruik mogelijk te maken wordt er hard gewerkt aan een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Oirschot en Boxtel. SPIE is bezig met het bouwen van een nieuwe 150 kV mast in Oirschot. Visser & Smit Hanab verzorgt hiervoor het boor- en kabelwerk.

Tussen Oirschot en Boxtel is nu bijna het gehele tracé zichtbaar in het landschap. Tot aan de Brede Heide in Boxtel is de bovenste laag grond afgegraven. Op vijf september ging de eerste kabeltrek van start. Hier is de grond weer terug gebracht in de sleuf en is er ingezaaid en bemest. Vederop wordt de sleuf in den droge ontgraven, dit betekent dat er geen drainage en pompen nodig zijn in de sleuf. De kabels worden gelegd en de sleuf wordt vervolgens afgedekt met zand, afdekplaten en grond. Zo worden over het gehele tracé de kabels gelegd. Er zijn in totaal zeven trekken. Elke trek duurt twee weken.

 

Bij het installeren van de kabels zijn er obstakels, zoals wegen, die het ingraven van de kabels niet mogelijk maken of waarbij overlast veroorzaakt wordt. Om deze overlast te beperken, wordt er op bepaalde locaties gebruik gemaakt van horizontaal gestuurde boringen om de kabelverbindingen te realiseren. Door middel van die boringen worden er mantelbuizen geïnstalleerd waarin vervolgens de kabels getrokken kunnen worden.

 

De komende weken worden voorbereidingen getroffen om de laatste kabels te trekken. De verwachting is dat de werkzaamheden aan het opstijgpunt eind 2014 gereed zijn en dat de werkzaamheden van het kabeltracé begin 2015 gereed zijn. Station Boxtel is in januari 2015 gereed en in bedrijf.

 

Voor meer duidelijkheid over de 150 kV verbinding, kunt u hieronder het filmpje bekijken.