icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Oude haven Rotterdam

Ontwerp en Engineering voor zinker Haringvliet

De ontwerpafdeling van Visser & Smit Hanab, het Technisch Bureau, is afgelopen maanden druk bezig geweest met een uitdagend project; het vervangen van een oude stadsverwarmingszinker in hartje Rotterdam. Achter de Maasboulevard en het Havenziekenhuis bevindt zich het Haringvliet, deze haven kenmerkt zich door de vele woonboten gelegen aan een historische kademuur en smalle wegen rondom.

Complexiteit door werken in een oude stadshaven

Door de steeds geringere rest levensduur van de zinker en de toenemende vraag van stadsverwarming, heeft Eneco Warmte en Koude het initiatief genomen om de huidige zinker inclusief de aansluitingen op het hoofdnet te vervangen door nieuwe stadsverwarmingsbuizen met een grotere capaciteit.
Tussen de jaren ’60 en het jaar 2020 is er veel gebeurd rondom het Haringvliet, kademuren zijn deels vernieuwd, aangepast en uitgebreid en heeft de haven een woon- en recreatieve functie gekregen. Daarnaast is het verkeer rondom het Haringvliet flink uitgebreid in deze jaren, met een ziekenhuis aan een zijde en appartementen aan de andere zijde. Eén van de grootste uitdagingen van het project was hierdoor de omgeving; de beperkte ruimte die het werken in de binnenstad oplevert en het streven om de overlast in de buurt te minimaliseren. Om deze reden heeft het Technisch Bureau in een vroeg stadium een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om verschillende mogelijkheden te bekijken en is uiteindelijk tot één oplossing gekomen. Dit heeft geresulteerd tot een gezamenlijk bouwteam met de klant en verschillende onderaannemers, en het daadwerkelijke uitvoering van het project.

Diverse modellen en simulaties vooraf

Om de omgeving in detail in kaart te brengen is met behulp van onze 3D scanner de omgeving in gescand, grondonderzoeken uitgevoerd en proefsleuven gegraven. Met deze informatie in hand zijn vervolgens verschillende modellen gemaakt en simulaties uitgevoerd om te bepalen hoe de 65m lange nieuwe zinker zo efficiënt mogelijk geïnstalleerd kon worden. Aandachtspunten hierbij waren onder andere:

  • Originele karakter en integriteit van huidige kadeconstructie in stand houden
  • De (mogelijk) oude kadeconstructies achter de huidige kademuur en de fundatiepalen
  • Het gewicht en lengte van de zinker in combinatie met de ca. 7 meter hoge opgaande benen
  • De slappe grondlagen en hoge waterstanden, waardoor combinaties van damwanden en palen zijn toegepast voor de bouwkuip in de kadeconstructie
  • De grote bomen langs het Haringvliet
  • Verkeer rondom het Haringvliet zoveel mogelijk instant houden
  • Krappe manoeuvreer ruimte voor de werkvaartuigen

Prefab zinker in één deel naar het Haringvliet

Dit alles heeft geleidt tot een project opgedeeld in 7 faseringen, waarbij onder andere de veldstrekkingen zijn opgedeeld om doorstroom van het verkeer te handhaven. De omgevingsmanagers van het Technisch Bureau spelen ook een grote rol binnen dit project, voor het regelen van vergunningen en de aanvragen die horen bij een complexe organisatie als de stad Rotterdam, waarbij je met veel 'loketten' te maken hebt binnen de gemeentelijke organisatie.

De zinker is dusdanig licht en sterk ontworpen dat deze in Vlaardingen kan worden gemaakt, om daarna te worden verscheept naar het Haringvliet en te worden ingehesen op de definitieve locatie met een 250 tons telescoopkraan op het land en een rupskraan op het water. 
Inmiddels zijn we druk met de werkzaamheden; het afkoppelen van de oude zinker van het warmtenet, het open breken van de kademuur, het plaatsen van de tijdelijke en definitieve damwandplanken, en het verwijderen van de bestaande zinker. De installatie van de zinker zelf staat gepland medio juni dit jaar. 

Constructeur Technisch Bureau voor dit project is Wilko Okker, w.okker@vshanab.nl