icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Stadsverwarming voor Harnaschpolder

Warmtebedrijf Eneco Delft BV realiseert stadsverwarming voor zowel nieuwbouwwoningen in Harnaschpolder als voor bestaande bouw in Delft-Zuid. Al deze woningen worden voorzien van een duurzame, schone, veilige en comfortabele bron van warmte.

Warmtebedrijf Eneco Delft BV is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Delft en Midden-Delfland, de woningcorporaties Woonbron, DuWo en Vidomes en Eneco Warmte & Koude. Sinds 2009 verzorgt het warmtebedrijf de stadsverwarming van nieuwbouwwoningen in Harnaschpolder. Het streven is om op termijn 12.000 nieuwe en bestaande woningen aan te sluiten op deze duurzame warmtevoorziening. Met het aansluiten van de woningen op het warmtenet wordt een aanzienlijke bijdrage
geleverd aan de reductie van lokale CO2 uitstoot.

Via een aanvoerleiding stroomt water van zo'n 70°C uit het warmtenet naar de woningen. Na de afgifte van warmte stroomt het afgekoelde water door de retourleiding het net weer in om opnieuw te worden opgewarmd.

Harnaschpolder is in eerste instantie door Visser & Smit Hanab voorzien van een hoofdtransportleiding.

In de tweede fase zorgt Visser & Smit Hanab voor het aanleggen van de distributieleidingen en de huisaansluitingen. Hierdoor kan de warmte worden gedistribueerd naar verschillende woningen en openbare voorzieningen ten behoeve van verwarming en warm tapwater.

Medio 2012 heeft Visser & Smit Hanab circa 1.385 woningen aangesloten en 16.765 m2 aan openbare ruimtes.

Verder zijn er acht onderstations aan de transportleiding gekoppeld om de druk en temperatuur te reguleren en het water te verdelen. De aangelegde voorgeisoleerde aanvoer- en retourleidingen hebben een diameter van resp. DN 200 en DN150. De woningen (laag- en hoogbouw) zijn aangesloten met flexbuis (met klapT-stuk elektroband) en de meterkasten zijn ingericht en ingeregeld.

Voor de aanleg van de leidingen zijn diverse weg- en waterkruisingen gemaakt door middel van zinkers en horizontaal gestuurde boringen.
Het volledige warmtetransportsysteem is voorzien van lekdetectie.