icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Delfzijl, Nederland

Stoomleiding Delfzijl "Bio Gruine Daamp"

In opdracht van Groningen Seaports realiseerde Visser & Smit Hanab een nieuwe bovengrondse stoomleiding in de nabijheid van het Chemie Park Delfzijl. Deze leiding levert stoom, afkomstig van de houtgestookte centrale van Eneco, aan bedrijven op het Chemie Park die hier in hun productieproces behoefte aan hebben.

Leiding

De nieuwe stoomleiding is aangelegd vlak langs de dijk en loopt van biomassa-centrale Bio Golden Raand (Eneco) naar het Chemie Park Delfzijl (Delesto). Het tracé van de stoomleiding, met een diameter van 500 mm, is 2,6 kilometer lang. Naast de stoomleiding is er een condensaatleiding met een diameter van 250 mm en een lengte van 1,7 kilometer aangelegd. De doorlooptijd om dit te realiseren was zeer kort namelijk van januari tot en met augustus 2016. Binnen deze periode zijn de 450 benodigde fundatiepalen en de betonfundaties gerealiseerd en zijn er staalconstructies en leidingbruggen aangelegd ten behoeve van toegangen terrein en overspanning van installaties en leidingen.

De leiding kruist een groot aantal terreinen van derden, waaronder andere chemiebedrijven. Afstemming met deze partijen was een essentieel onderdeel van het project. De aanleg heeft plaatsgevonden conform de PED-richtlijnen. De vereiste operating conditions zijn voor de stoomleiding 40 bar en 350 graden Celsius en voor de condensaatleiding 5 bar en 45 graden Celsius. Langs het hele trace is ten behoeve van de besturing een glasvezelkabel meegelegd. 

Prefab

De prefabshop van Visser & Smit Hanab in Veendam heeft alle zogenaamde S-bochten ten behoeve van de expansieloops vervaardigd. In het tracé zijn om de 30 meter loops geplaatst. De S-bochten zijn zonder paslengtes vervaardigd. Dit stelde hoge eisen aan de nauwkeurigheid van werken, maar zorgde voor het voordeel dat de geprefabriceerde delen op site direct geplaatst en gelast konden worden. Dit betekende vermindering van uren en personeel op de bouwplaats en daarmee een verhoging van de veiligheid en efficiency.

CO2-besparing

Eneco verbrandt sloophout in haar centrale. Bij de verbranding komt warmte vrij en van die warmte wordt vervolgens stoom gemaakt. Daarnaast wordt een deel van de stoom in een turbine omgezet in elektriciteit. De distributie van groen geproduceerde stoom van Eneco zorgt voor een CO2 besparing van meer dan 100.000 ton per jaar, doordat de stoom niet meer door de afnemers zelf geproduceerd hoeft te worden. Daarnaast is er ook een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.