icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Stoompijp Botlek West

De aanleg én het onderhoud van de Stoompijp in de Rotterdamse Botlek. Dit project is een gezamenlijke ontwikkeling van netwerkbeheerder Stedin, Havenbedrijf Rotterdam en Visser & Smit Hanab.

Het netwerk transporteert stoom van de ene fabriek naar omliggende fabrieken die stoom als productiemiddel nodig hebben. Deze fabrieken produceren hun stoom nu tegen hoge kosten met fossiele brandstof. Het eerste deel van het netwerk wordt aangelegd in het westelijk deel van het industriegebied, maar het doel is om op afzienbare termijn het netwerk in de Botlek door te trekken. Fabrieken langs het tracé kunnen dan stoom invoeren of afnemen, al naargelang hun behoefte. Met het gehele stoomnetwerk wordt de CO2 uitstoot met jaarlijks meer dan 200.000 ton teruggedrongen. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de het Rotterdam Climate Initiative.

 

De pijpleiding loopt van afvalverwerker en stoomleverancier AVR naar chemiebedrijf en stoomgebruiker Emerald Kalama Chemical (EKC) over een lengte van 1,5 kilometer. Het tracé bestaat over de gehele lengte uit twee leidingen. De primaire stoomleiding heeft een diameter van DN500, een druk van 40 bar en is geschikt voor een maximum temperatuur van 420 graden Celsius. De condensaat retourleiding van DN200 is berekend op een druk van 25 bar en een maximale temperatuur van 183 graden Celsius.

In de eerste fase heeft de Stoompijp een capaciteit van ruim 88 ton stoom per uur. Het netwerk is ontworpen om de capaciteit te verhogen indien er meerdere klanten stoom afnemen.

 

Naast de aanleg is Visser & Smit Hanab verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering en het projectmanagement in de uitvoeringsfase. Bovendien behoort het onderhoud voor de komende 15 jaar ook tot het contract. Visser & Smit Hanab bedrijf Pipeline Control neemt dit voor zijn rekening.

 

Dit project beschikt over een Planet Fit label, het VolkerWessels label voor duurzame innovaties.