icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Update Stikstofmengstation Zuidbroek

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we de eerste las hebben gelast op locatie Zuidbroek 2, om precies te zijn, op 10 december 2019, zijn we als combinatie CMZ2 - combinatie Visser & Smit Hanab en A.Hak - gestart met het maken van de eerste dubbelingen op de laydown-area te Zuidbroek. Tot nu toe zijn we op leidingtechnisch gebied bijna mechanisch compleet en moeten er in de maand november nog slechts een paar kleine uitbreidingen en nog wat RVS leidingen gelast worden. Sinds kort is namelijk het ondergrondse deel van het mengstation inclusief de 3 veldstrekkingen , door middel van succesvol verlopen Hot Tie-in operaties, op het huidige HTL-net van onze opdrachtgever Gasunie aangesloten.

Enorme hoeveelheid disciplines

Kenmerk van dit project zijn de grote hoeveelheid verschillende disciplines en partijen om mee om te gaan, waaronder meerdere VolkerWessels zusterbedrijven. Deze disciplines betreffen naast de aanleg van ca 4 km transportleiding, het civiele deel (door KWS), het bouwkundige deel (door Visser & Smit Bouw), het werktuigbouwkundige en het E&I deel voor het te bouwen mengstation. Het E&I deel wordt uitgevoerd door de combinatie N2ES die nu volop bezig zijn hun deel van de werkzaamheden uit te voeren (ca. 160 km kabeltrekken). Visser & Smit Bouw heeft vijf van de zes gebouwen nagenoeg wind- en waterdicht gemaakt en door KWS zijn de nodige kabelgoten aangelegd op het door hun opgehoogde terrein. Tevens heeft KWS samen met Visser & Smit Bouw ca. 1300 m1 (van de 2400 m1 totaal) keerwand aangebracht rondom het mengstation.

Tot nu toe zijn er door onze lassers ca. 6500 lassen gemaakt met een totaal foutpercentage van 2,3 %, wat een prima resultaat is, zeker gezien de strenge eisen die aan het lassen zijn gesteld door onze opdrachtgever. De gemaakte lassen zijn bijna allemaal voorzien van een coating, hetzij in de vorm van een bekleding dan wel door een aangebrachte verflaag. De coatingwerkzaamheden van de laatste lassen worden nu uitgevoerd met een verf systeem die een hoge luchtvochtigheid en lage temperatuur kan verdragen. Daardoor kunnen we ook in dit tijdvak van het jaar doorgaan met het aanbrengen van de verflagen waardoor het werk zo min mogelijk vertraging oploopt.

Onder de grond

Op onderstaande foto is de situatie te zien van begin november 2020, waarbij het ondergrondse gedeelte van het mengstation grotendeels niet meer zichtbaar is en alle leidingsleuven zijn aangevuld. Wel zijn de bedieningen op de terpen en de cyclonen in de achtergrond goed zichtbaar. Hierbij heeft het verdichten van de leidingsleuven en de omliggende grond op een hoog niveau plaats gevonden. Dit is door CMZ2 gedurende de uitvoering nauwlettend gemonitord en vergde een intensieve inspanning van zowel de QA/QC mensen als ook de mensen achter de trilplaten die deze verdichting hebben gerealiseerd. Nu dus aan KWS de taak om de resterende kabelgoten te plaatsen en aan N2ES om deze te voorzien van de 160 km aan kabels die benodigd zijn om de installatie operationeel te krijgen.

Met betrekking tot de gebouwen heeft Gasunie ervoor gekozen het civiele gedeelte op basis van de eis van aardbevingsbestendigheid, de wanden van de gebouwen in prefab vorm uit te voeren. Per vrachtwagen worden de wanden naar Zuidbroek getransporteerd. Hier op plaats van bestemming aangekomen, worden deze samengesteld en in combinatie met de aangebrachte staalconstructies is Gasunie verzekerd van een gebouw dat straks voldoet aan alle normen.

En op papier - 9000 sheets

Naast dit fysieke bouwen, zo zijn de onderlinge leidingdelen op het mengstation uiteindelijk d.m.v. 120 Tie-ins aangesloten en tot meerdere systemen samengebouwd, moet natuurlijk ook alles op papier kloppen. En hiervoor moet het nodige bewijsmateriaal worden aangeleverd. Veel overleg dus op voorhand tussen de QA/QC manager van Gasunie en het QA/QC team van CMZ2 over de noodzakelijke Hold, Witness en Verificatiepunten en de aan te leveren opleveringsdocumenten. We zijn daarom ook al vanaf het begin van het werk gestart met het aanmaken en vullen van deze dossiers. We moeten uiteindelijk alleen al voor de WTB discipline op basis van 42 testpakketten die op verschillende delen van het terrein hebben plaatsgevonden, de opleveringsdossiers samenstellen.

Met behulp van het programma Snagstream, een fotosysteem met vastlegging op overzichttekeningen, waar op de tekening een specifieke plaats gekozen is om een Snag te maken, hebben we het verificatieproces kunnen ondersteunen en Gasunie de noodzakelijke gegevens omtrent afsluiters, tagplates en aangebrachte ondergrondse en bovengrondse utiliteiten zichtbaar kunnen maken. Dit is een opleveringsdossier op zich geworden. Voor het civiele gedeelte worden deze dossiers telkens per gebouw, Ventstack en diverse fundaties opgeleverd. Hetzelfde geldt tevens voor het E&I gedeelte. Het spreekt voor zich dat dit een goede coördinatie nodig heeft en structureel werken als basisvereiste.
Bij Gasunie is het gebruikelijk dat we de Pre-com sheets aanleveren, dit zijn in totaal een kleine negenduizend sheets die door elke discipline afzonderlijk verzorgd moeten worden en waarvan wij als CMZ2 de coördinatie hebben.

Veilig, volgens plan en planning

De komende weken en maanden, zal nog volop werk verricht moeten worden in en om de gebouwen om begin maart 2021 over te gaan naar het Commissionings-deel, die gezamenlijk met Gasunie uitgevoerd gaat worden en uiteindelijk de oplevering van het totale project in voorjaar 2022 tot doelstelling heeft. Ondanks het Covid 19 virus en de daar bijbehorende praktische problemen, is CMZ2 tot nu toe in staat gebleken om het werk binnen de gestelde termijnen veilig en wel te realiseren.