icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Rijkswaterstaat legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 (de ring van Rotterdam). In het tracé waar de nieuwe rijksweg gemaakt wordt liggen momenteel kabels en leidingen van o.a. netbeheerder Stedin. Deze kabels en leidingen moeten worden omgelegd en of verwijderd om ruimte te maken voor de nieuwe rijksweg.

Volledige engineering

Stedin heeft Visser & Smit Hanab DIS Benthuizen opdracht verstrekt om de volledige engineering hiervoor te doen. Samen met Stedin, Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam en de betreffende waterschappen van Delfland en Krimpenerwaard zijn wij constant in overleg om dit tot een goed resultaat te brengen. Momenteel zijn er 6 locaties die als kritieke knooppunten benoemd zijn, deze locaties worden als eerste opgepakt en volledig ge-engineerd. De engineering moet gedaan worden conform de geldende regels van Stedin.

Meedenken met de omgeving bij locatie Grindweg/Bergweg

Op deze locatie hebben wij te maken met de gemeente Rotterdam en de bijbehorende voorschriften. Daarnaast moeten wij rekening houden met het auto-fiets verkeer, omgeving en omwonenden. De aanleg en het verwijderen van de kabels op deze locatie zorgt voor de nodige onvermijdbare overlast. Tijdens de werkzaamheden moeten grote gedeeltes van de weg en fietspad afgesloten worden om de werkzaamheden op een veilige manier uit te voeren. Wij zorgen ervoor dat er toch altijd doorgang is. Dit betekent dat er duidelijk en tijdig naar de omgeving en naar het verkeer gecommuniceerd moet worden over onze werkzaamheden, de alternatieven en wat dit betekent voor de '' gebruikers" en omgeving .

 

 

Goed overleg

Een HDD moet worden gemaakt parallel aan de Grindweg (een primaire waterkering) waarbij wij rekening moeten houden met de voorschriften en eisen van het waterschap. Dit was een compexe uitdaging waarvoor onze engineeringsafdeling een ingenieus plan heeft uitgewerkt. Dit en onze goede communicatie met het waterschap heeft er toe geleid dat deze HDD gemaakt mag worden door onze boorafdeling in Papendrecht.

 

Voor meer info; Henny Steenlage h.steenlage@vshanab.nl