icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Haringvliet

Zinker voor stadswarmte Rotterdam

Op de projectlocatie Haringvliet te Rotterdam wordt in opdracht van Eneco de bestaande stadsverwarmingszinker vervangen door een nieuwe zinker op initiatief van Eneco. Wat het speciaal maakt is dat Visser & Smit Hanab in de jaren ’60 de huidige zinker heeft aangelegd, middels een grote ingrijpende ontgraving dwars door het Haringvliet en ingehesen met grote hijsbokken. Naast het vervangen van de zinker en het aanbrengen van de landleiding inclusief aansluiting op bestaand leidingnet, is het plaatsen van twee expansiestukken aan de Zuidkade opgenomen in de scope.

Oude zinker verwijderen en omgeving klaar maken

Allereerst wordt gestart met het buiten bedrijf stellen van de bestaande zinker, dit wordt gerealiseerd door in het bestaande net nieuwe t-stukken te plaatsen met een afsluiter. Zodra deze zijn geplaats kan het bestaande, doorgaande, net weer in bedrijf en kunnen wij aan de slag met de zinker en de landleidingen.

Voordat de zinker naar locatie Haringvliet wordt gevaren, dienen daar eerst werkzaamheden uitgevoerd te worden. De oude kade dient vrijgegraven te worden, de ontlastvloer en kade muur gezaagd, damwand en palen in de kade geheid, groutankers t.b.v. damwand aangebracht en de kade gesloopt. Dit geldt zowel voor de noord- als zuidzijde. Zodra dit gereed is wordt het damwand door de haven (Haringvliet) zelf aangebracht. Vervolgens kan de sleuf gebaggerd worden zodat de oude zinker vrijgemaakt wordt. Deze ligt met kespen op palen.

De oude zinker kan worden verwijderd en de palen eronder worden getrokken of afgeknepen. Daarna wordt de sleuf dieper uitgebaggerd t.b.v. de nieuwe zinker.

65 meter warmteleiding op transport door Rotterdam

De zinkerconstructie wordt geprefabriceerd op een locatie in Vlaardingen waar we gebruik kunnen maken van een kade. De zinkers (aanvoer en retour) worden gelast, niet destructief onderzocht (NDO), geïsoleerd en uiteindelijk hydrostatisch getest. De zinkers komen allebei in een separate mantelbuis te liggen, welke aan elkaar worden verbonden. Zodra de zinkerconstructie volledig is geprefabd, wordt deze op een ponton gelegd en met een duwboot naar het Haringvliet in Rotterdam gevaren.Pas als dit gereed is en de omgeving helemaal aangepast, worden de nieuwe zinkers in één deel met een lengte 65 meter op een ponton naar de locatie Haringvliet gevaren en vervolgens d.m.v. een grote telekraan op de wal en een kraan op een ponton ingehesen. Hierbij zal d.m.v. duikassistentie de zinker op de juiste locatie worden gepositioneerd.De zinker wordt aangevuld en het damwand in het Haringvliet wordt getrokken.

D.m.v. een speciale doorvoering gaat de zinker door de damwandkuip. Aan zowel de noord- als zuidzijde van de zinker komt een stuk landleiding die aansluiten op de t-stukken en afsluiters die in het begin zijn aangelegd. Voordat er wordt aangesloten op het bestaande net wordt de leiding hydrostatisch getest.