icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Volker Stevin Kabelwerken Railinfra

Trein, metro en tram en bijbehorende ondergrondse infrastructuur. Dit is het snijvlak waarin Volker Stevin Kabelwerken Railinfra opereert. Als onderdeel van zowel Visser & Smit Hanab, met al haar kennis in energienetwerken en VolkerRail, volledig thuis in de spoorbouw is VSKR een combinatie van beiden.

Duurzame investeringen

Nederland ‘verduurzaamt’. In energieakkoorden zijn afgelopen jaren diverse afspraken gemaakt de CO2 uitstoot verder te beperken. Onder meer reizen per spoor draagt hieraan bij. Mede door deze ontwikkelingen wordt er veel geïnvesteerd in bijbehorende infrastructuur. Er worden grotere stations gebouwd, extra spoor toegevoegd en bestaande trajecten zullen in de toekomst nog intensiever worden gebruikt. Al deze aanpassingen brengen ook werkzaamheden in de ondergrondse infrastructuur met zich mee.

 

Activiteiten

VSKR voert verschillende activiteiten uit. Allereerst eventueel vooronderzoek voor start van werkzaamheden. Functievrij maken van bestaande kabeltracés of aanleg van nieuw kabel- of leidingwerk ten behoeve van energievoorziening, telecommunicatie, beveiliging, wisselverwarmingsinstallaties, brandblusinstallaties of rembeproevingsinstallaties. Boren van spoorkruisingen of wegkruisingen. Monteren en beproeven van verbindingsmoffen en eindsluitingen of monteren en testen van glasvezelverbindingen. Uitvoeren en verwerken van tekenwerk en revisie.

Onze organisatie

Het vakmanschap van onze medewerkers wordt vaak benoemd als herkenbaar onderdeel van onze organisatie. Werknemers zijn trots om voor VSKR aan het werk te zijn. De kwaliteit van het geleverde werk wordt hierbij door de medewerkers met name benoemd. Onze focus op veiligheid wordt gekwalificeerd als sterk punt door zowel onze medewerkers als onze opdrachtgevers. Elkaar aanspreken op gedrag in combinatie met eerder benoemde veiligheid en kwaliteit zijn onze kernwaardes en de reden dat opdrachtgevers steeds weer voor VSKR kiezen. Enkele van onze projecten;

https://www.vshanab.nl/nl/projecten/detail/vskr-werkt-aan-de-ombouw-amstelveenlijn
https://www.vshanab.nl/nl/projecten/detail/vskr-aan-het-werk-bij-spoorverdieping
https://www.vshanab.nl/nl/projecten/detail/vervanging-treinbeveiling-weert